Toestemmingsformulier rapportage e-assessment naar HR Scania

U neemt deel aan een e-assessment van JP Werkrevisie. Het e-assessment bestaat uit twee tests, gericht op de betreffende functie:

  • Adaptieve Capaciteiten Test Algemene Intelligentie (ACTAI)
  • Talent Motivatie Analyse (TMA)

Na afloop van het e-assessment ontvangt u een rapportage van beide testen.

Hierbij geeft u toestemming dat de rapportage(s) op het zelfde moment ook wordt verzonden naar HR Scania.

Nadat u het rapport ontvangen en gelezen hebt, kunt u:

  • Telefonische afstemming vragen met de adviseur van JP Werkrevisie voor uitleg en toelichting.
  • (In overleg met HR Scania) een bijlage toevoegen met uw opmerkingen / reactie.
  • Opdracht geven de rapportage(s) te vernietigen.

Op het e-assessment zijn ons privacy- en klachtenregelement van toepassing. Deze treft u aan op onze website. JP Werkrevisie volgt als lid de gedragscode van OVAL.

Voor akkoord,