JP Werkrevisie is als outplacementbureau Joosten & Partners opgericht in 1986. Aanvankelijk opererend vanuit vanuit vier vestigingen in Nederland, zijn wij nu actief in meerdere plaatsen, waaronder Utrecht. Onze naam is nieuw, maar onze kwaliteit past bij een bureau dat al vele jaren actief is in de outplacment-branche. Die jarenlange ervaring zetten wij graag voor u in. Onze adviseurs hebben zonder uitzondering hun sporen op hun werkterrein verdiend. Zij wonen en werken in de regio, waardoor zij de streek, de mensen én de arbeidsmarkt uitstekend kennen. Daarom kunnen wij mooie slagingspercentages tonen en zijn onze klanttevredenheidsscores plezierig hoog.

U zoekt maatwerk: bij ons outplacementbureau in Utrecht vindt u het

Sommige mensen hebben de gedachte dat een outplacement van het ene outplacementbureau nauwelijks verschilt van dat van een ander bureau. Niets is minder waar. Een outplacementbureau dat kwaliteit biedt, maakt van zijn outplacements altijd maatwerk. Dat geldt ook voor JP Werkrevisie: úw wensen zijn óns uitgangspunt.

Gesprekslocatie in de buurt

Onze gesprekslocatie in Utrecht voldoet volledig aan de hedendaagse eisen. En – extra plezierig –  wij zitten bij u “om de hoek”.

Outplacement en de Wet Werk & Zekerheid

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk & Zekerheid van kracht. Sinds deze datum heeft de werknemer recht op een tranisitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding mag óók worden ingezet voor outplacement. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op het vinden van nieuw, passend werk flink groter wordt als de werknemer zijn transitiebudget op deze wijze inzet.

Groeps-outplacement

De noodzaak om “af te slanken” heeft zich in de voorbije jaren aan veel bedrijven geeopenbaard. Groepsgewijs ontslag was daar vaak het gevolg van. JP Werkrevisie heeft veel ervaring opgedaan met collectieve outplacements. Wij hebben werknemers die getroffen werden door de pijnlijke ingreep van een afslankingsoperatie door onze individuele benadering in veel gevallen weer snel aan nieuw passend werk kunnen helpen, mens- én resultaatgericht.  Bent u geïnteresseerd in die benadering?

Jobhunters op jacht naar uw baan

Job-hunting betekent zoeken naar zichbare, maar vooral ook “sluimerende” vacatures. Dit is een bijzondere “tak van sport”, waarvoor onder andere het in 30 jaar opgebouwde bedrijfsnetwerk van JP Werkrevisie wordt ingezet, zowel regionaal als landelijk, Daarnaast worden bedrijven met “succespotentie” door onze jobhunters actief benaderd.

Nazorg is een volwaardig onderdeel

Nazorg hoort geen “ondergeschoven kindje” te zijn. Wij geven er dan ook een serieuze invulling aan. Wij bieden onder andere de mogelijkheid tot terugkeer in het outplacement bij opzegging van de nieuwe baan tijdens de proeftijd. Ook kunt u nog enige tijd bij ons terecht voor een kosteloos advies.

OVAL-kwaliteitscertificaat

JP Werkrevisie is gecertificeerd door de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL), Dat certificaat wordt alleen verstrekt aan vakbekwame en betrouwbara bureau’s, na een intensieve kwaliteitstoets. Het OVAL-lidmaatschap betekent werken vanuit strakke richtlijnen. Voor u een veilig idee!

Hebt u interesse in een outplacement in Utrecht? U bent van harte welkom voor voor een gratis oriënterend gesprek Bel 038-452 83 50.

JP Utrecht, het outplacementbureau met resultaat