JP Werkrevisie begeleidt al bijna 30 jaar mensen succesvol van werk naar werk. Joosten & Partners, tot 2014 de naam van ons outplacementbureau, zocht kort na de oprichting in 1986 de samenwerking met de Universiteit van Groningen. Dat leidde tot de gezamenlijke ontwikkeling van onze methodiek, die tot op de dag van vandaag zeer succesvol is. Onze adviseurs zijn zonder uitzondering senior in hun vak. Zij kennen de regionale arbeidsmarkt uitstekend, waardoor ze u, de klant, optimaal van dienst kunnen zijn. Daarom sluiten wij een hoog percentage van onze outplacements succesvol af en liggen onze klanttevredenheidsscores plezierig hoog.

Outplacement in Groningen: geen confectie maar maatwerk

Veel outplacements zijn “confectie”, standaardprogramma’s met een vast verloop. Bij ons staan de individuele wensen van de klant centraal. Wij doen na een gedegen intake een programmavoorstel, maar de klant beslist. Daarmee krijgt een traject de accenten waardoor persoonlijk maatwerk ontstaat.

Gesprekslocatie “om de hoek”

Maatwerk betekent ook dat de klant voor de adviesgesprekken “om de hoek” terecht kan. Onze prima gesprekslocatie bij Groningen Airport is uitstekend bereikbaar, ook voor mensen “van buitenaf”.

Bij een beëindigingsovereenkomst hoort een outplacement

Een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst zonder een paragraaf outplacement is niet compleet. De transitievergoeding, die in het kader van de Wet Werk & Zekerheid door de werkgever bij ontslag wordt uitgekeerd, is daarvoor bedoeld.

Collectief van werk naar werk

Groepsgewijze van-werk-naar-werk-projecten doen zich voor bij reorganisaties of afslankoperaties. Is er een sociaal plan, dan kan daarin worden vastgelegd dat de transitievergoedingen zullen worden besteed aan collectief outplacement. Collectief of individueel: ons uitgangspunt blíjft maatwerk.

Het gaat om een nieuwe baan

Onze adviseurs, allen goed bekend met de regionale arbeidsmarkt, zijn actief bij het opsporen van vacatures. Daar blijft het echter niet bij: naast de adviseurs gaan ook gespecialiseerde jobhunters voor onze klanten aan de slag. Bedrijven en instellingen met “succespotentie” worden door hen actief benaderd.

Zelfstandig ondernemer worden: een droom komt uit

Misschien hebt u er al langer over gedroomd, maar kwam het er telkens niet van: starten als zelfstandig ondernemer. Een outplacment kan het moment zijn om die droom werkelijkheid te laten worden en JP Werkrevisie kan daarbij helpen.

Onze nazorg is kosteloos

Na het vinden van nieuw werk houdt onze dienstverlening niet op. Elke deelnemer aan een outplacementtraject kan rekenen op een periode gratis nazorg.

Het OVAL-logo bewijst onze kwaliteit

JP Werkrevisie heeft het kwaliteitscertificaat van brancheorganisatie OVAL  (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding) Dat houdt o.a. in dat wij ons strikt houden aan de door OVAL voorgeschreven gedragscode. Alleen outplacementbureaus die de periodieke kwaliteitstoets hebben doorstaan, mogen het OVAL-logo op hun website voeren. Voor u een veilige gedachte.

Hebt u interesse in een outplacementtraject bij JP Werkrevisie? Bel 038-452 83 50.

JP Werkrevisie, hét outplacementbureau in Groningen. Wij begeleiden u graag van werk naar werk