JP Werkrevisie, tot voor kort outplacementbureau Joosten & Partners, is al bijna 30 jaar specialist in outplacement en loopbaanadvies. In onze beginjaren bedienden wij de noordelijke en oostelijke regio vanuit onze centrale vestiging in Zwolle. Tegenwoordig hoeft u die reis niet meer te maken: u kunt bij ons terecht op onze prima gesprekslocatie in het centrum van Deventer. U zoekt een nieuwe, passende baan, wij kennen de kortste route daar naartoe.

Uw outplacement in Deventer is maatwerk

Een outplacementprogramma wordt bij veel bureaus opgebouwd volgens een vast stramien. Ook wij bieden enkele vaste onderdelen, maar ons programma-aanbod is nooit star: het grootste gedeelte vullen wij samen met u in. Dat levert écht maatwerk op.

Transitievergoeding en outplacement

Sinds de wet Werk & Zekerheid van kracht is geworden, mag de transitievergoeding, een bedrag dat bedoeld is voor het vinden van nieuw, passend werk, worden ingezet voor outplacement. Dat is een verstandige keuze: onderzoek heeft aangetoond dat een goed outplacement de kansen op het vinden van een nieuwe en vooral passende baan aanzienlijk vergroot.

Collectief van werk naar werk

Outplacements bij JP Werkrevisie zijn individueel gericht, óók wanneer de deelnemers als groep worden aangemeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsreorganisatie of -afslanking. Of het nu om één persoon gaat of om een groep: onze outplacements zijn altijd maatwerk.

Jobhunting: werk voor specialisten

Een outplacementprogramma bevat naast begeleidingsactiviteiten ook gerichte job-searchactiviteiten. Onze adviseurs gebruiken daarvoor ons brede bedrijfsnetwerk, dat wij in de 30 jaar van ons bestaan hebben opgebouwd. Daarnaast gaan onze jobhunters – specialisten in hun vak –  gericht voor u op zoek naar passend nieuw werk.

Zelfstandig ondernemer worden? 

Sommige mensen dromen ervan om ooit zelfstandig ondernemer te worden. Die droom kan door een outplacement bij JP Werkrevisie werkelijkheid worden: verschillende van onze adviseurs hebben de expertise om samen met de cliënt de weg richting zelfstandig ondernemerschap op te gaan.

Onze nazorg begint bij het vinden van een baan

Een goed outplacement stopt niet meteen, zodra er en nieuwe baan is gevonden. Bij JP Werkrevisie krijgt de deelnemer de garantie dat hij kan terugkeren in het outplacement, als de nieuwe baan onverhoopt niet bevalt of snel weer stopt. Daarnaast kan tijdens de eerste maanden van de nieuwe baan of het zelfstandig ondernemerschap gratis een beroep op ons worden gedaan voor een gericht advies.

Het OVAL-logo bewijst onze kwaliteit

De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) is de brancheorganisatie voor outplacementbureaus. Het OVAL-logo op onze website is het bewijs voor onze kwaliteit. Wij hebben het OVAL-kwaliteitscertificaaat gekregen na een uitgebreid onderzoek, die periodiek wordt herhaald, en wij houden ons aan de strenge OVAL-gedragscode. In de onzekere periode, kort  na het verliezen van een baan is dat een veilige gedachte!

Hebt u interesse in onze trajecten en wenst u een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek in Deventer? Bel 038-452 83 50.

JP Deventer: de kortste route van werk naar werk