JP Werkrevisie is de opvolger van outplacementbureau Joosten & Partners. Wij zijn al bijna 30 jaar gespecialiseerd in outplacement en loopbaanadvies. Waar wij aanvankelijk de regio Midden- en West-Brabant bedienden vanuit één centrale locatie in Tilburg, hebben wij nu prima gesprekslocaties bij u “om de hoek” in Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Onze adviseurs kennen de regionale arbeidsmarkt als geen ander en daar profiteert ú van. U wilt een nieuwe, passende baan; wij kennen de kortste route daarnaar toe.

Uw outplacement in Breda is maatwerk

Een outplacementprogramma wordt bij veel bureaus opgebouwd volgens een vast stramien. Natuurlijk kennen wij ook onze vaste onderdelen, maar het grootste gedeelte van het programma vullen wij samen met u in. Dat levert écht maatwerk op.

Transitievergoeding en outplacement

Sinds de wet Werk & Zekerheid van kracht is geworden, mag de transitievergoeding, een bedrag dat bedoeld is voor het vinden van nieuw, passend werk, worden ingezet voor outplacement. Dat is een verstandige keuze: een goed outplacement vergroot de kansen op het vinden van een nieuwe baan en met name een passende baan aanzienlijk. Onafhankelijk onderzoek heeft dit aangetoond.

Outplacement voor groepen

Outplacements bij JP Werkrevisie zijn individueel gericht, óók wanneer de deelnemers als groep worden aangemeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsreorganisatie of een afslankingsoperatie. Of het nu om één persoon gaat of om een groep: onze outplacements zijn en blijven maatwerk.

Jobhunting is specialistenwerk

Een outplacementprogramma bevat naast begeleidingsactiviteiten ook gerichte job-searchactiviteiten. Onze adviseurs zetten daarvoor ons in 30 jaar opgebouwde bedrijfsnetwerk in. Daarnaast gaan onze jobhunters met úw zoekprofiel gericht op zoek naar passend nieuw werk.

Zelfstandig ondernemer worden? Ook dat kan! 

Voor sommige mensen is het zelfstandig ondernemer worden een droom die door een outplacement werkelijkheid kan worden. JP Werkrevisie kan daarbij helpen: verschillende van onze adviseurs hebben de expertise om starters goed en gedegen op weg te helpen.

Onze nazorg start bij het vinden van een baan

Een goed outplacement stopt niet meteen, zodra er en nieuwe baan is gevonden. Bij JP Werkrevisie krijgt de deelnemer de garantie dat hij kan terugkeren in het outplacement, als de nieuwe baan onverhoopt niet bevalt of snel weer stopt. Daarnaast kan tijdens de eerste maanden van de nieuwe baan of het zelfstandig ondernemerschap gratis een beroep op ons worden gedaan voor een gericht advies.

Het OVAL-logo: bewijs voor kwaliteit

De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) is de brancheorganisatie voor outplacementbureaus. Het OVAL-logo op onze website is het bewijs dat wij zijn getoetst op onze  kwaliteit en dat wij ons houden aan een strenge gedragscode. In de onzekere tijd na het verliezen van een baan is dat een veilige gedachte!

Wilt u een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek? Bel 038-452 83 50.

JP Breda biedt de kortste route van werk naar werk