Tevredenheid in ons werk – met een mooi woord: arbeidssatisfactie – wie streeft er niet naar. Toch ontbreekt dat element in het werk bij veel mensen. Natuurlijk, er is altijd wel iets dat verbeterd kan worden; het gras bij de buren lijkt altijd groener. Maar als het blijft knagen en de ontevredenheid krijgt de overhand of lijkt structureel te worden, dan is het tijd om eens een keer “pas op de plaats” te maken. Op zo’n moment kan een professioneel uitgevoerd loopbaanadvies veel helderheid geven. Zo’n professioneel loopbaanadvies “haal” je bij een professioneel loopbaanadviesbureau. JP Werkrevisie, voorheen Joosten & Partners, is al jaren gevestigd in Rotterdam en is met 30 jaar ervaring één van de voor- en koplopers op dit terrein.

Het loopbaanadviesbureau voor Rotterdam en omstreken

Wij beschikken over een prima gesprekslocatie in Rotterdam. Ver reizen voor een goed loopbaanadvies is dus niet nodig.

Loopbaanadvisering is maatwerk

Sommige mensen hebben de behoefte om hun loopbaan grondig onder de loep te nemen en om een hele nieuwe loopbaankoes uit te stippelen. Voor hen is er het uitgebreide loopbaanheroriëntatietraject. Alle vragen rond werk en loopbaan komen aan bod en het traject wordt afgesloten met een helder en vooral realistisch adviesrapport. Soms is zo’n uitgebreid traject niet nodig: de vraagstelling is minder breed; de behoefte aan een brede heroriëntatie is niet aanwezig. In die gevallen is een minder diepgaand traject een betere keuze. Herkent u zich hierin? Dan hebben wij voor u de Loopbaanscan als uitstekend alternatief. De Loopbaanscan is compact en doeltreffend, maar biedt in korte tijd veel duidelijkheid en geeft antwoord op verrassend veel loopbaanvragen. En natuurlijk ontvangt u ook bij de Loopbaanscan een heldere schriftelijke rapportage.

OVAL garandeert kwaliteit

Bureau Joosten & Partners, onze voorganger, heeft altijd veel waarde toegekend aan bewijsbare kwaliteit. Daarom was zij één van de oprichters van NOBOL, de brancheorganisatie voor professionele loopbaanadviesbureaus. NOBOL is inmiddels opgegaan in OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding), maar het belang dat wij hechten aan kwaliteit is na al die jaren nog steeds hetzelfde. Daar plukt u de vruchten van!

Hebt u interesse in een uitgebreid Loopbaanheroriëntatietraject of de Loopbaanscan in Rotterdam? Bel 038-452 83 50.

JP Rotterdam, voor een passend loopbaanadvies