De meeste mensen bereiken in hun arbeidzame leven wel een keer een moment waarop ze zich afvragen of ze nog de goede loopbaankoers varen. Vragen als: “Wil en kan ik nog geruime tijd verder in dit werk” of “Zou het niet goed zijn om de bordjes een keer te verhangen” komen dan naar voren. Dat kan een goede reden zijn om een professioneel loopbaanadvies in te winnen. Daarvoor kunt u bij JP Werkrevisie in Groningen uitstekend terecht. Onze loopbaanadviezen zijn gestoeld op een professionele methode, zijn realistisch, haalbaar en direct praktisch toepasbaar. Onze methode is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Groningen: zij heeft dus een wetenschappelijke grondslag. Een helder en betrouwbaar schriftelijk eindadvies is het resultaat.

Het Loopbaanheroriëntatietraject voor een breed en diepgaand advies

Diepgaande en brede vragen als : “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?” kunnen het beste worden beantwoord met ons Loopbaanheroriëntatietraject. In dit uitgebreide traject wordt gewerkt met onze methode Het Loopbaankompas. Het bevat verschillende opdrachten en 8 verdiepende gesprekssessies. Het resultaat is een glashelder adviesrapport, waarmee u direct verder kunt.

De Loopbaanscan als steun in de rug

Soms zijn de loopbaanvragen minder breed en diepgaand van aard. De hoofdkoers in de loopbaan is wel duidelijk, maar bij de beantwoording van deelvragen kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. In die gevallen is een minder uitgebreid traject een goed alternatief. Daarvoor heeft JP Werkrevisie de Loopbaanscan. Dezelfde wetenschappelijke basis ligt eraan ten grondslag, maar het traject is compacter en bevat minder opdrachten en gesprekken. Het eindresultaat is een schriftelijk rapport, met een verrassend compleet beeld van uw loopbaanmogelijkheden.

Bewezen kwaliteit met OVAL

Er zijn veel aanbieders van loopbaanadviezen en u wilt een kwalitatief hoogstaand loopbaanadvies. Bureaus die zijn aangesloten bij brancheorganisatie OVAL en die regelmatig worden gecontroleerd op hun kwaliteit bieden die garantie. Het OVAL-logo op onze website is het bewijs van getoetste kwaliteit.

Woont u in Groningen of omgeving en bent u geïnteresseerd in onze loopbaanadviezen? Bel 038-452 83 50.

JP Groningen, voor een loopbaanadvies waarmee u verder komt