Veel mensen komen in hun loopbaan een keer voor de vraag te staan of hun baan nog wel de juiste is. Mensen die al de nodige werkervaring hebben, gaan steeds duidelijker de voor- en nadelen zien van hun werk dat zij doen. Dat brengt hen soms aan het twijfelen en dat leidt tot de vraag: “Is dit het nu?” Een professioneel loopbaanadvies kan in die gevallen veel duidelijkheid opleveren. JP Werkrevisie, al jarenlang toonaangevend op het gebied van loopbaanadvisering, biedt nu ook in Alkmaar loopbaanadviestrajecten aan. Een vaste persoonlijk adviseur, die beschikt over een jarenlange ervaring, begeleidt de cliënt gedurende het hele traject en schrijft een helder eindadvies. Vertrouwen is daarbij een belangrijke basis.

Natuurlijk wilt u niet te ver reizen voor uw loopbaanadviestraject. Dat hoeft ook niet: u kunt bij ons “om de hoek” terecht in Alkmaar.

Loopbaan heroriëntatietraject

Wie antwoord zoekt op de vragen “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?” is het meest gediend met een uitgebreider loopbaanadviestraject. Voor mensen met deze vragen heeft JP Werkrevisie een passend antwoord: het Loopbaanheroriëntatietraject, een uitgebreid traject met verschillende opdrachten en 8 verdiepende gesprekssessies. Het levert heldere en vooral ook praktisch toepasbare resultaten op.

Loopbaanscan

Een volledige loopbaanheroriëntatie is soms niet nodig. Wanneer de vraagstelling minder breed en diepgaand is, kunnen uitstekende resultaten worden behaald met een minder uitgebreid traject Zo’n traject is de Loopbaanscan: compact en doeltreffend.

OVAL

JP Werkrevisie is al jaren een vertrouwd adres voor loopbaanadviezen, assessments, outplacements, enz. Bij ons is uw loopbaanadvies dus in goede handen, ook in Alkmaar. Wij houden ons strikt aan de gedragscode van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL). Daarmee heeft u de garantie dat u werkt met een bureau dat zich gebonden weet strakke richtlijnen. Een vertrouwenwekkende gedachte!

Woont u in Alkmaar of omgeving en hebt u interesse in het Loopbaanadvies of de Loopbaanscan of mogelijk één of meer “losse” loopbaanadviesgesprekken? Bel 038-452 83 50.

JP Alkmaar, voor een loopbaanadvies waarmee u verder komt